Цей типограф написав Олександр Жиденко. Він типографує український текст і розставляє переноси. Для розстановки переносів використано програму Hyphenator і таблиці на основі згенерованої Андрієм Швайкою.

Приклади 

Що вміє цей типограф?

  1. Розставляти переноси в українських словах.
  2. Розставляти букву ґ в очевидних випадках.
  3. Замінювати клавіатурні лапки " та ' на правильні.
  4. Замінювати апостроф на стандартний.
  5. Розпізнавати дефіс і замінювати його на правильний символ.
  6. Розпізнавати тире і замінювати його на правильний символ, відділяючи пробілами.
  7. Ставити пробіли після розділових знаків.
  8. Замінювати три крапки всередині слова на один символ.
  9. Замінювати (c), (p), (r) і (tm) на правильні символи.
  10. Вставляти різні корисні знаки і записувати числа прописом.
Free Web Hosting