Hy­phe­na­tor не­пра­ви­ль­но пе­ре­но­сить де­які ук­ра­їн­сь­кі сло­ва. Що ро­би­ти?

  1. Пе­ре­ко­на­ти­ся, що всі сло­ва ук­ра­їн­сь­кі.
  2. Вста­ви­ти сло­ва сю­ди:
  3. Тут ви по­ба­чи­те, як роз­би­ває ва­ше сло­во Hy­phe­na­tor:
  4. По­ба­жан­ня, про­по­зи­ції та по­гро­зи при­й­ма­ю­ть­ся в ко­мен­та­рях, або по­штою.
Free Web Hosting